USPAVANA LEPOTICA

Najlepše bajke za decu i priče za laku noć.
Crtane dečje audio priče u slikama.

Da bi proslavili rođenje svoje kćeri, kralj i kraljica jedne daleke zemlje odlučili su da prirede veliki bal. - Pozvaćemo i sve vile – rekla je kraljica.

Samo čarobnicu, koja je živela na visokoj planini, niko se nije setio da pozove. Čarobnica se ipak pojavila na balu i rekla ljutito: - Kad princeza napuni petnaestu godinu, ubošće se na vreteno i umreće.

- Ne možemo da sprečimo proročanstvo čarobnice – rekla je jedna od dobrih vila – već jedino da ga ublažimo. Kada se princeza ubode na vreteno, samo će zaspati, ali neće i umreti. - I tako će spavati – dodala je druga vila – sve dok neko ne ukloni čini.

Da se proročanstvo ne bi ispunilo, kralj je naredio da se unište sva vretena u zemlji. - Kako ćemo sada presti? - pitali su se njegovi podanici.

Kada je napunila petnaest godina, princeza je dobila novu haljinu za bal, koji se priređivao u palati. - Šta li se nalazi u ovoj sobi? - pitala se princeza, prolazeći pored vrata, koja nikad ranije nije videla.

Princeza je ušla u sobu i silno se iznenadila kada je u njoj videla nepoznatu ženu s čudnom napravom u rukama. - Čemu se čudiš? - pitala je nepoznata žena, u stvari čarobnica. - Predem. Hoćeš li i ti da pokušaš?

Princeza je prihvatila ono što joj je čarobnica predložila. Ali, pošto nije umela da prede, ubola se na vreteno i pala na pod.

- Pošto će naša štićenica dugo da spava – rekle su vile – ukrasićemo je cvećem koje je mnogo volela. - Uspavaćemo i celu palatu, da niko ne sazna za nesreću Uspavane lepotice.

Vile su uspavale i princezine roditelje. - Probudiće se – rekoše one – kada se i njihova kći probudi iz sna.

Posle nekoliko godina pred vrata palate stigao je jedan princ koji je čuo priču o Uspavanoj lepotici. - Ne ulazi – posavetovao ga je jedan zečić – tamo je opasno.

Ali princ nije poslušao savet; ušao je u palatu i poljubio ruku princeze koja je spavala. - Ko si ti? - upitala ga je Uspavana lepotica, koja se trgla iz sna. - Gde su moji roditelji?

Iz sna su se probudili i princezini roditelji i srećni i zahvalni što im je spasao kćer, podarili su princu njenu ruku.