PALČIĆ

U jednoj staroj kućici u šumi živeo je siromašni drvoseča sa ženom i sedam sinova.
Palčić, najmanji od sve dece, čuo je jednoga dana kako roditelji razgovaraju: - Ne možemo da prehranimo decu. Odvešćemo ih u šumu i tamo ostaviti.
Ono što su naumili, Palčićevi roditelji su i učinili. - Nebojte se, braćo – rekao je Palčić. - Bacao sam, dok smo išli, ove bele kamenčiće, tako da ćemo se lako vratiti našoj kući.
Braća su se, zahvaljujući kamenčićima, ubrzo našla pred vratima svoje kuće. - Deco moja – povikala je majka radosno, kajući se što su ih ostavili.
Ali posle nekoliko dana, nemaština i glad ponovo su nagnali drvoseču i njegovu ženu da odvedu decu u šumu. Palčić je ovog puta umesto kamenčića bacao zrnevlje žita. - Oh! - uzdahnuo je najstariji od braće. - Ptice su pojele žito i sad više ne možemo da pronađemo put i da se vratimo.
Posle dugog, dugog pešačenja, sedmoro braće stiglo je do jedne velike kuće, koja se nalazila u sred šume. Palčić je zamolio domaćicu da ih pusti unutra da prenoće.
Dobra žena se sažalila na decu i smestila ih u sedam ćupova. Kada se džin, koji je tu stanovao, vratio kući, povikao je iz sveg glasa: - Osećam sveže dečije meso. Ima li koga tu skrivenog?
Ljudožder je počeo da pretražuje kuću, a domaćica je, sažalivši se na decu, stavila na njegovu glavu jedan veliki ćup. - Bežite! Bežite! - doviknula je mališanima.
Deca su uskočila u čizme koje je džin izuo i poletela kroz vazduh. - Spasli smo se! Spasli smo se! - rekao je Palčić.
Džin, koji nije mogao ni korak da napravi bez svojih čarobnih čizama, pao je na zemlju kada je pokušao da uhvati decu. - Vratite se! Vratite se – vikao je. - Vratite mi moje čizme.
Čizme su sletele u vrt kraljeve palate, baš kada se kralj šetao vrtom. On se silno iznenadio i rekao: - Šta se to događa? - Došli smo da stupimo u vašu službu, veličanstvo – odgovorio je Palčić.
Kralj je Palčića imenovao za svog glasnika, a Palčić je, zahvaljujući džinovim čarobnim čizmama, sve poruke brzo prenosio. - Letite, čizme, letite!
Kada je u kraljevoj službi zaradio mnogo novca, Palčić se vratio u kuću svojih roditelja, i... O, kako sam srećna – govorila je majka. - Ponovo smo svi na okupu i više se nikad nećemo razdvajati.